Welkom bij Vennootschapsadvies

Correct advies voor de optimalisatie van uw zaak.

Sinds 1 januari 2020 is het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van kracht. Dit heeft belangrijke gevolgen voor alle vennootschappen en verenigingen in België. Wellicht dus ook voor uw organisatie! Zo verplicht het nieuwe wetboek u bijvoorbeeld om voor 1 januari 2024 langs de notaris te gaan om uw statuten aan te passen.


Het nieuwe wetboek biedt ook veel mogelijkheden om uw vennootschap of vereniging te optimaliseren. Op deze website vindt u correcte informatie over uw verantwoordelijkheden, verplichtingen én mogelijkheden. Wij adviseren en begeleiden u ook graag persoonlijk om uw organisatie juridisch, financieel en verzekeringstechnisch te optimaliseren.

Welke vennootschapsvorm kiest u?

Het aantal vennootschappen wordt sterk teruggebracht. Vanaf 1 januari 2024 zijn er nog maar 6 vennootschapsvormen. U moet voor die datum zelf bepalen welke vennootschapsvorm het beste bij uw organisatie past, en hoe u die vennootschapsvorm verder invult. U kunt kiezen uit:

BV

Besloten vennootschap

De nieuwe standaard vennootschapsvorm. Minder besloten en meer flexibel dan de BVBA, voor KMO’s én grote ondernemingen.

NV

Naamloze vennootschap

Een licht gewijzigde versie van de oude NV. Nog steeds een goede keuze voor grote ondernemingen met vaak complexe structuren.

CV

Coöperatieve vennootschap

De vennootschap zonder winstoogmerk met een duidelijk gemeenschappelijk doel van de aandeelhouders. Het coöperatieve karakter is een vereiste.

MS

Maatschap

De enige vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. U kunt de wensen, regels en afspraken van uw maatschap contractueel vastleggen.

VOF

Vennootschap onder firma

De vof is een vennootschap met minimum twee vennoten die onder één naam een handels- of burgerrechtelijke activiteit uitoefenen.

COMM.V

Commanditaire Vennootschap

Deze vennootschap bestaat uit minstens één stille en één beherende vennoot. Discreet, flexibel en met een eenvoudige administratie.