Juridisch advies

Voor wie?

Wij leveren praktisch advies aan bestuurders van Belgische vennootschappen en verenigingen die in overeenstemming met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) hun overeenkomsten, statuten en wellicht ook hun vennootschapsvorm willen aanpassen voor de vooropgestelde deadline van 1 januari 2024. We gebruiken de flexibiliteit binnen het WVV optimaal om uw onderneming klaar te maken voor de toekomst.

Wat is het?

We bekijken uw professionele situatie en uw wensen voor de toekomst. Op basis hiervan geven we advies over uw ideale vennootschapsvorm, de praktische invulling daarvan, de noodzakelijke wijzigingen aan uw algemene voorwaarden en diverse overeenkomsten en statuten. Indien gewenst kunnen we de wijzigingen ook doorvoeren en uw bezoek bij de notaris voorbereiden zodat u enkel nog uw handtekening hoeft te zetten.

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) is sinds 1 januari 2020 voor alle vennootschappen en verenigingen in België van kracht. U bent als bestuurder verplicht om voor 1 januari 2024 langs de notaris te gaan om een nieuwe vennootschapsvorm te kiezen en uw statuten te wijzigen.

Belangrijkste aanpassingen in het nieuwe wetboek

Vereenvoudiging van het vennootschapsrecht

Om het ondernemersklimaat in België te verbeteren heeft de wetgever in het WVV het vennootschapsrecht sterk vereenvoudigd. Zo is het aantal vennootschapsvormen bijvoorbeeld van 17 naar 6 herleid. Verder heeft de wetgever meer flexibiliteit voorzien om de nog beschikbare vennootschapsvormen aan te passen aan uw specifieke wensen en behoeften.

Geen kapitaalsvereiste voor de meeste vennootschappen

Met uitzondering van de NV kunnen alle overgebleven ondernemingen (de besloten vennootschap, de coöperatieve vennootschap, de maatschap, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap) zonder kapitaal opgericht worden. Voor de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap is een contract tussen de initiatiefnemers voldoende.

Het belang van een sterk financieel plan

Hier staan wel een aantal zaken tegenover. Zo moet u bij de oprichting van een BV in de toekomst een goed onderbouwd financieel plan hebben en voldoende financiële middelen om de eerste 2 jaren door te komen.

Bescherming van aandeelhouders en derden

Er gelden ook strengere regels om aandeelhouders en derden te beschermen tegen slecht bestuur. Zo kunnen aandeelhouders van BV’s voorlopig enkel nog dividenden uitkeren wanneer de onderneming een balanstest en een liquiditeitstest doorstaat. Ook de hoofdelijke aansprakelijkheid van de rechtspersonen en feitelijke bestuurders van een onderneming beschermt aandeelhouders en derden die zakendoen met de onderneming.

De statutaire zetel primeert

Alle vennootschappen met een Belgische statutaire zetel zijn voortaan onderworpen aan het Belgische vennootschapsrecht, ongeacht waar hun werkelijke zetels zich bevinden. Op deze manier wil de wetgever het Belgische ondernemersklimaat interessanter maken voor buitenlandse bedrijven.

"Dankzij vennootschapsadvies kreeg ik het juiste advies voor mijn onderneming."

Wim

Wat betekent dit voor u?

De bepalingen van het WVV zijn nu al op uw onderneming van kracht

Het WVV bevat dwingende en aanvullende bepalingen voor elke vennootschapsvorm. De dwingende bepalingen zijn al sinds 1 januari 2020 van toepassing op uw onderneming. Als deze dwingende bepalingen bepaalde punten in uw statuten tegenspreken, dan zijn de bepalingen leidend.

De aanvullende bepalingen, die gebruikt kunnen worden om uw vennootschap af te stemmen op uw specifieke wensen en behoeften, zijn eveneens sinds 1 januari 2020 van toepassing op uw onderneming. Als deze aanvullende bepalingen in strijd zijn met uw statuten, dan zijn uw statuten leidend. Daarom is het zo belangrijk dat u zo snel mogelijk uw statuten aanpast: u wilt wellicht geen onnodige aansprakelijkheidsrisico’s lopen of onbewust de wet overtreden.

U moet een nieuwe vennootschapsvorm kiezen en inrichten

Het WVV verplicht u om voor 1 januari 2024 een nieuwe vennootschapsvorm voor uw vennootschap of vereniging te kiezen, en op basis hiervan uw statuten aan te passen. Indien u dit niet tijdig doet dan bent u aansprakelijk voor schade die u hierdoor aan derden berokkent, dan wordt uw vennootschapsvorm van rechtswege automatisch aangepast aan de vorm die er het dichtste bij aanleunt en dan moet u de statuten van uw onderneming alsnog in een algemene vergadering aanpassen voor 1 juli 2024.

Het is raadzaam om zo snel en bewust mogelijk een nieuwe vennootschapsvorm te kiezen en uw vennootschap zo goed mogelijk af te stemmen op uw specifieke wensen en behoeften. Het WVV biedt veel flexibiliteit en dus opportuniteiten om uw onderneming klaar te maken voor de toekomst. Loop geen onnodige risico’s, loop geen kansen mis en maak zo snel mogelijk tijd om uw statuten te herzien. Wij helpen u graag.

U doet er goed aan om uzelf, uw bestuurders en uw bedrijf goed te verzekeren

Het WVV brengt nieuwe aansprakelijkheden met zich mee. Zo zijn niet langer alleen rechtspersonen maar ook de feitelijke bestuurders van een onderneming aansprakelijk voor accidentele fouten die ze maken. Deze aansprakelijkheid is wel gelimiteerd op basis van de omvang van de onderneming. Dit maakt het eenvoudiger om een goede en correcte aansprakelijkheidsverzekering voor uzelf, uw bestuurders en alle andere rechtspersonen binnen uw organisatie af te sluiten. Doe dit zo snel mogelijk, want de nieuwe aansprakelijkheden zijn al sinds 1 januari 2020 van kracht, of u zich daar bewust van bent of niet.

Wij helpen u graag

Wilt u meer informatie over het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en de gevolgen voor uw onderneming? Wilt u een nieuwe vennootschapsvorm kiezen en inrichten, algemene voorwaarden, overeenkomsten en statuten aanpassen en deze tijdig bij de notaris laten bekrachtigen? Wij helpen u graag verder.

Neem hieronder contact met ons op. Wij maken graag tijd voor een verkennend gesprek.