Verzekeringsadvies

Voor wie?

Met de publicatie van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen werd de bestuurdersaansprakelijkheid vanaf 1 januari 2020 verduidelijkt én beperkt. Hierdoor zijn nu ook feitelijke bestuurders van uw onderneming aansprakelijk voor fouten.

Wilt u alle rechtspersonen en bestuurders binnen uw organisatie op een correcte manier verzekeren tegen aansprakelijkheden? Wij helpen u graag!

Wat is het?

Wij bekijken de huidige structuur van rechtspersonen en bestuurders in uw organisatie en bepalen op basis van uw gemiddelde omzet en het gemiddelde balanstotaal van de laatste drie boekjaren de maximumgrenzen voor de aansprakelijkheden.

Vervolgens adviseren we u hoe u de risico’s voor alle rechtspersonen en bestuurders in uw organisatie op een correcte manier kunt beheersen.

Door de invoering van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen zijn niet alleen de rechtspersonen maar ook de feitelijke bestuurders of topmanagers van uw onderneming aansprakelijk voor de fouten die ze maken. Dit brengt extra risico’s met zich mee, maar u kunt deze risico’s perfect beheersen.

Bestuurdersaansprakelijkheid verduidelijkt en beperkt

De wetgever heeft de bestuurdersaansprakelijkheid in het WVV verduidelijkt en beperkt. Zo zijn sinds 1 januari 2020 niet langer alleen de rechtspersonen, maar de feitelijke bestuurders of topmanagers van uw organisatie hoofdelijk aansprakelijk voor fouten die ze maken. Zij nemen immers de dagelijkse beslissingen binnen de organisatie. Dit moet aandeelhouders en derden binnen en buiten de organisatie meer zekerheid geven over de gang van zaken binnen uw onderneming.

Tegelijkertijd heeft de wetgever de bestuurdersaansprakelijkheid ook beperkt. De maximumgrenzen worden bepaald in functie van uw gemiddelde omzet en het gemiddelde balanstotaal van de laatste drie boekjaren. Hierdoor kunt u op een correcte manier aansprakelijkheidsverzekeringen afsluiten, zonder onder- of oververzekerd te zijn.

Beperkingen van aansprakelijkheidsverzekeringen

De maximale drempels van de bestuursaansprakelijkheden gaan van 125.000 euro voor kleine ondernemingen tot maximaal 12.000.000 euro voor grote ondernemingen. Hieronder vindt u een overzicht van de verschillende maximumbedragen: TABEL

Deze drempels gelden voor alle bestuurders samen en per geheel van feiten dat aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid. Het zijn dus maximumbedragen per fout binnen uw organisatie. Uiteraard vallen fraude en andere grove of opzettelijke fouten buiten deze categorieën, net zoals fouten die frequent kunnen voorkomen.

Bestuurders kunnen verantwoordelijkheid niet ontlopen

Rechtspersonen mogen bestuurders binnen hun organisatie niet vrijstellen van aansprakelijkheden. Ze mogen de aansprakelijkheden van bestuurders ook niet beperken onder de wettelijke grenzen. De financiële gevolgen van de aansprakelijkheden blijven dus bij de bestuurders liggen.

Daarom is het bijzonder belangrijk om uw bestuurders goed te verzekeren. Anders lopen ze veel risico’s bij hun dagelijkse werkzaamheden. Dit kan tot onoverkomelijke schadeclaims leiden of tot bestuurders die niet of nauwelijks beslissingen durven nemen. Geen van beide opties zijn wenselijk voor een goed dagelijks bestuur.

Verzeker uzelf, uw onderneming en uw bestuurders voor het te laat is

Het wetboek is op 1 januari 2020 voor alle ondernemingen van kracht gegaan. Dit wil zeggen dat uw bestuurders nu al een verhoogd risico lopen. Heeft u nog geen bijkomende verzekeringen afgesloten? Wacht hier dan niet langer mee. Anders kan de performantie uw bestuurders en de continuïteit van uw onderneming in gevaar komen.

Wij helpen u graag

Wilt u uw risico’s en de risico’s van alle bestuurders en rechtspersonen binnen uw onderneming correct beheersen zonder onnodig veel verzekeringen te betalen? Neem vrijblijvend contact met ons op en wij brengen u in contact met onze verzekeringspartner.

U kunt als rechtspersoon een aansprakelijkheidsverzekering afsluiten voor uzelf en uw bestuurders. Wij geven u graag advies op maat van uw organisatie zodat u zich meteen correct kunt verzekeren.