De aanpassing van de bestuurdersaansprakelijkheid in het WVV

De aanpassing van de bestuurdersaansprakelijkheid in het WVV - Vennootschapsadvies

Op 1 januari 2020 is het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van kracht gegaan voor bestaande ondernemingen. Het nieuwe wetboek brengt nieuwe regels en wijzigingen met zich mee.

Zo werd de bestuurdersaansprakelijkheid in het WVV grondig hervormd. De bestuurdersaansprakelijkheid werd zowel uitgebreid als beperkt. In dit artikel leest u of u en uw bestuurders nog voldoende verzekerd zijn.

Bestuurdersaansprakelijkheid in het WVV – uitgebreid en beperkt

De bestuurdersaansprakelijkheid in het WVV werd uitgebreid en tegelijk beperkt.

Sinds 1 januari 2020 zijn niet meer alleen de rechtspersonen, maar ook de feitelijke bestuurders of topmanagers hoofdelijk aansprakelijk voor fouten in de organisatie. Zij staan namelijk allemaal in voor het dagelijks bestuur van uw onderneming. Deze uitbreiding biedt meer zekerheid voor aandeelhouders en andere partijen binnen en buiten uw onderneming.

Daarnaast beperkt het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen de mate waarin bestuurders bij fouten aansprakelijk kunnen worden gesteld tot een maximumbedrag. Dit bedrag hangt af van het balanstotaal en de omzet van de onderneming tijdens de laatste drie jaar. Afhankelijk van de economische omvang van de vennootschap liggen de bedragen tussen € 250.000 en € 12 miljoen.

De maximumbedragen gelden per fout die aanleiding kan geven tot aansprakelijkheid binnen uw organisatie en zijn van toepassing op alle bestuurders samen.

Rechtspersonen mogen de aansprakelijkheden van bestuurders niet beperken onder de wettelijke grenzen of bestuurders vrijstellen van hun aansprakelijkheden. De beperking van de bestuurdersaansprakelijkheid in het WVV geldt zowel ten opzichte van de vennootschap als derden.

De wijzigingen van de bestuurdersaansprakelijkheid in het WVV moeten ervoor zorgen dat u uw bestuurders eenvoudiger en beter kan beschermen en verzekeren. Doet u dit niet, dan lopen uw bestuurders sinds 1 januari 2020 meer risico op aansprakelijkheden. Een degelijke aansprakelijkheidsverzekering is dus een must.

Vennootschapsadvies helpt u bij uw verzekeringen

Wilt u uw bestuurders beschermen tegen de bestuurdersaansprakelijkheid in het WVV? Vennootschapsadvies begeleidt u met uw verzekeringen en controleert of u niet onder- of oververzekerd bent. Aarzel niet om ons te contacteren voor een eerste vrijblijvend gesprek.