De wet vennootschappen en verenigingen: nu ook voor verenigingen

De wet vennootschappen en verenigingen, nu ook voor verenigingen - Vennootschapsadvies

Op 1 januari 2020 is de nieuwe wet vennootschappen en verenigingen van kracht gegaan voor bestaande ondernemingen. Het nieuwe wetboek brengt nieuwe regels en wijzigingen in de vennootschapsvormen met zich mee, ook voor verenigingen.

In dit artikel leest u de belangrijkste wijzigingen voor verenigingen in België en de acties die u eventueel dient te ondernemen.

Wat verandert er voor verenigingen?

Het oude wetboek maakte nog een verschil tussen burgerlijke- en handelsvennootschappen. In de wet vennootschappen en verenigingen verdwijnt dit onderscheid.

Om te bepalen of het handelsrecht van toepassing is op een vennootschap moet dus niet meer langer gekeken worden naar de statuten of de werkelijk gevoerde activiteiten. Alle ondernemingen, zowel vennootschappen als verenigingen zijn voortaan onderworpen aan het nieuwe ondernemingsrecht.

Zoals de naam van het nieuwe wetboek al doet vermoeden, vallen verenigingen voortaan dus ook onder de bepalingen van het vennootschapsrecht. Dit betekent dat ondernemers voor hun professionele activiteiten de keuze krijgen tussen een verenigings- of vennootschapsvorm én ook winst mogen maken met hun onderneming.

De nieuwe wet vennootschappen en verenigingen maakt voortaan ook geen onderscheid meer tussen ‘zaakvoerders’ en ‘bestuurders.’ Alleen de term ‘bestuurders’ blijft voortbestaan voor vennootschappen met rechtspersoonlijkheid.

Wat is dan het verschil tussen beide vormen? Het concept van ‘winstuitkering’. Alleen vennootschappen mogen de winst uitkeren aan hun leden. Verenigingen mogen de winst alleen gebruiken voor het belangeloze doel van de onderneming. Denk bijvoorbeeld aan een dierenasiel dat een tombola organiseert voor de financiering van nieuwe kennels.

De afschaffing van het onderscheid tussen burgerlijke- en handelsvennootschappen heeft als gevolg dat vanaf nu alle vennootschappen, verenigingen, VZW’s, stichtingen, vrije beroepen,… onder de noemer van ‘onderneming’ vallen. Bent u dus bestuurder, eigenaar of aandeelhouder van één van deze vormen? Dan valt u onder het nieuwe vennootschapsrecht en dient u tijdig uw statuten aan te passen.

Vennootschapsadvies luistert naar uw verhaal!

Wilt u uw verplichtingen en mogelijkheden persoonlijk bespreken? Neem hieronder contact met ons op. We vergelijken uw huidige professionele situatie met de nieuwe wet vennootschappen en verenigingen en bekijken samen waar u uw onderneming kan optimaliseren. Aarzel niet om ons te contacteren voor een eerste, vrijblijvend, kennismakingsgesprek!