Het WVV: bepalingen uit het dwingend recht wijzigen in aanvullend recht

Het WVV, bepalingen uit het dwingend recht wijzigen in aanvullend recht - Vennootschapsadvies

Op 1 januari 2020 is het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) van kracht gegaan voor bestaande ondernemingen. Het nieuwe wetboek brengt nieuwe regels en wijzigingen in de vennootschapsvormen met zich mee. Verder biedt het ook heel wat mogelijkheden voor u als ondernemer.

In het nieuwe wetboek wijzigen heel wat bepalingen uit het dwingend recht in aanvullend recht. In dit artikel leest u de gevolgen daarvan voor u en uw onderneming.

Aanvullend recht biedt meer flexibiliteit

De wetgever heeft het nieuwe vennootschapsrecht flexibeler gemaakt. Zo heeft u als ondernemer nu veel meer flexibiliteit om de 6 vennootschapsvormen binnen de grenzen van de wet aan te passen zodat de mogelijkheden en verplichtingen perfect bij de doelen en werking van uw organisatie aansluiten.

Het vennootschapsrecht bestaat altijd uit aanvullend en dwingend recht:

  • Dwingend recht bepaalt regels waarvan ondernemingen in hun statuten niet kunnen afwijken.
  • Aanvullend recht zijn regels waarvan ondernemingen in hun statuten wel kunnen afwijken, indien van toepassing. De aanvullende bepalingen gelden dus alleen wanneer de statuten van de onderneming hen niet uitsluiten.

Heel wat bepalingen uit het dwingend recht wijzigen in het WVV in aanvullend recht. Ondernemers kunnen met andere woorden hun vennootschap modeleren naar eigen wens en hun eigen regels vastleggen in hun statuten – binnen de grenzen van de wet uiteraard.

Dwingend recht brengt meer verantwoordelijkheid

Ondernemers krijgen dus meer vrijheid, maar daar staat wel iets tegenover: verantwoordelijkheid, want naast de uitbreiding van de aanvullende bepalingen, komen er ook nieuwe bepalingen in het dwingend recht bij. En die zijn al van kracht gegaan op 1 januari 2020!

Indien u uw statuten dus niet tijdig aanpast, loopt u mogelijk meer risico op aansprakelijkheden dan u op basis van het oude vennootschapsrecht vermoedt. Zo bent u als bestuurder op dit moment bijvoorbeeld al hoofdelijk aansprakelijk voor de fouten van uw onderneming.

Om te vermijden dat u wordt blootgesteld aan bijkomende aansprakelijkheden en dat u bijgevolg (zonder het te weten) de regels overtreedt en strafbare feiten pleegt, dient u tijdig uw statuten aan te passen en uw verzekeringen onder de loep te nemen.

Vennootschapsadvies biedt advies op maat

De aanpassingen van het aanvullend en dwingend recht hebben ook invloed op uw onderneming. Wilt u uw statuten modeleren naar eigen wens? Uw onderneming en uzelf beschermen tegen aansprakelijkheden? Heeft u juridisch advies nodig voor uw onderneming?

Vennootschapsadvies biedt advies op maat. Contacteer ons voor meer informatie.