Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen: wat verandert er voor u en uw bedrijf?

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, wat verandert er voor uw bedrijf - Vennootschapsadvies

Op 1 januari 2020 is het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen van kracht gegaan voor bestaande ondernemingen. Het nieuwe wetboek brengt nieuwe regels en wijzigingen in de vennootschapsvormen met zich mee. Verder biedt het ook heel wat mogelijkheden voor u als ondernemer.

Wat verandert er met de komst van het nieuwe wetboek nu precies voor uw onderneming? En welke stappen dient u als bestuurder te nemen?

In dit artikel leest u:

Waarom werd het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen ingevoerd?

Het oude vennootschapsrecht

U heeft het als ondernemer misschien zelf al gemerkt: het oude vennootschapsrecht was gedateerd, op heel wat vlakken nodeloos complex en het beantwoordde niet meer aan de veranderende noden en behoeften van ondernemers in België.

De oude wetgeving maakte ons land steeds minder aantrekkelijk voor zowel buitenlandse als Belgische ondernemers. Daardoor bleven buitenlandse ondernemers weg uit België én deden heel wat landgenoten beroep op interessantere buitenlandse rechtsvormen voor hun activiteiten in ons land.

Redenen genoeg dus om het Belgische vennootschapsrecht te vernieuwen. De bedrijfswereld vroeg een versoepeling van de regels – en heeft die gekregen! Het resultaat is het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV).

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV)

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen maakt het vennootschapsrecht in België moderner, flexibeler en eenvoudiger. Dit om het ondernemingsklimaat in België fundamenteel te versterken en de werking van vennootschappen in het algemeen te vergemakkelijken.

Bovendien zal het nieuwe wetboek ons land interessanter en aantrekkelijker maken als vestigingsplaats voor zowel buitenlandse als Belgische bedrijven. Het Belgische vennootschapsrecht zal competitiever worden in de internationale ondernemingswereld.

Wat verandert er in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen?

De belangrijkste wijzigingen in het vennootschapsrecht kunnen als volgt samengevat worden:

  • Het onderscheid tussen burgerlijke- en handelsvennootschappen verdwijnt. Dit heeft implicaties voor alle verenigingen in België. Lees meer.
  • Er blijven nog maar 6 vennootschapsvormen over. U dient tijdig een (nieuwe) vennootschapsvorm te kiezen en uw statuten aan te passen. Lees meer.
  • Uw onderneming valt nu al onder de dwingende bepalingen van het nieuwe WVV. Hierdoor zijn uw statuten mogelijk nog maar gedeeltelijk van kracht. U kunt uw onderneming verder flexibel optimaliseren via aanvullende bepalingen. Lees meer.
  • Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen kiest voor meer vrijheid en flexibiliteit en vervangt de werkelijke zetelleer door de statutaire zetelleer, wat de rechtszekerheid bevordert. Lees meer.
  • Vanaf nu zijn alle feitelijke bestuurders en topmanagers hoofdelijk aansprakelijk voor fouten in de organisatie. U kunt zich hier wel goed tegen verzekeren. Lees meer.

Welke verplichtingen heeft u als ondernemer vandaag al?

Bovenstaande voorbeelden zijn nog maar de voornaamste ‘algemene’ aanpassingen uit het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. Mogelijk zijn er voor uw onderneming extra aandachtspunten uit het nieuwe wetboek van toepassing.

De kans is groot dat u de vennootschapsvorm van uw onderneming zal moeten wijzigen, want de nieuwe wetswijziging is nu al van toepassing (sinds 1 januari 2020) en heeft een deadline: 1 januari 2024. Dit betekent dat voor deze datum alle ondernemingen zich moeten aanpassen aan het nieuwe wetboek.

Bovendien zijn de nieuwe regels en wetten ook al sinds 1 januari 2020 van toepassing op uw onderneming. U loopt met andere woorden nu al (onbewust) het risico op extra aansprakelijkheden en/of strafbare feiten. U dient dus dringend te bekijken of u als bestuurder en uw vennootschap nog voldoende verzekerd zijn.

Vennootschapsadvies luistert naar uw verhaal!

Wilt u uw verplichtingen en mogelijkheden persoonlijk bespreken? Neem hieronder contact met ons op. We vergelijken uw huidige professionele situatie met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen en bekijken samen waar u uw onderneming kan optimaliseren. Aarzel niet om ons te contacteren voor een eerste, vrijblijvend, kennismakingsgesprek!