Voorbereiden statuten

Voor wie?

Als bestuurder van een vennootschap of vereniging in België bent u verplicht om de statuten van uw onderneming te wijzigen zodat ze in overeenstemming zijn met de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen.

Uw aangepaste statuten moeten voor 1 januari 2024 door een notaris opgetekend zijn, maar u kunt dit beter al sneller doen. Zo vermijdt u mogelijke bijkomende aansprakelijkheden en zo kunt u uw onderneming nu al beter afstemmen op uw behoeften voor de toekomst.

Wat is het?

Op basis van ons schriftelijk advies kiezen we de meest optimale vennootschapsvorm voor uw organisatie en leggen we de bijkomende bepalingen vast in de statuten. Zo kunt u uw vennootschap perfect optimaliseren voor uw wensen en doelen.

Uw nieuwe statuten zullen perfect in lijn zijn met de dwingende bepalingen van het WVV en ze zullen de aanvullende bepalingen van het WVV overschrijven indien deze niet optimaal zijn voor uw organisatie. Zo beheerst u uw aansprakelijkheden en optimaliseert u uw flexibiliteit.

Voorbereiding statuten

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen (WVV) heeft het aantal wettelijke vennootschapsvormen voor ondernemingen in België  drastisch verminderd. Er blijven nog slechts 6 vennootschapsvormen over, maar u kunt deze vennootschapsvormen wel flexibel finetunen voor uw specifieke wensen en behoeften.

Nieuwe regels voor alle ondernemingen vanaf 1 januari 2020

Het WVV is voor alle ondernemingen van kracht sinds 1 januari 2020. Dat wil zeggen dat de dwingende bepalingen voor bestaande en nieuwe vennootschappen vanaf die datum in voege zijn, en dat u -indien u uw statuten sindsdien niet aangepast heeft- mogelijk meer aansprakelijkheden heeft en risico’s loopt dan u vermoedt.

Waarom u uw statuten best zo snel mogelijk laat herzien

U doet er goed aan om uw statuten zo snel mogelijk te laten herzien. Door het WVV wordt uw onderneming immers nu al mogelijk blootgesteld aan bijkomende aansprakelijkheden. Daarnaast is het mogelijk dat u -onbewust- de regels overtreedt en bijgevolg strafbare feiten pleegt.

Door een spoedige herziening van uw statuten kunt u er ook voor zorgen dat uw vennootschap veel beter uitgerust is om uw toekomstdoelen te verwezenlijken. De bewuste keuze voor een vennootschapsvorm en een optimale invulling hiervan kan u geld besparen en veel flexibiliteit bezorgen.

Uw uiterste deadline: 1 januari 2024

Vennootschappen waarvan de vennootschapsvorm wordt afgeschaft worden vanaf 1 januari 2024 automatisch omgezet naar de vennootschapsvorm die er het meest op lijkt. Dan nog bent u verplicht om binnen de 6 maanden (dus voor 1 juli 2024) uw statuten aan te passen. Als u de statuten niet tijdig aanpast, kan u persoonlijk worden aangesproken als bestuurder of bedrijfsleider.

Bescherm uzelf en uw bedrijf

Neem hieronder contact met ons op zodat we samen met u uw wettelijke verplichtingen en mogelijkheden kunnen overlopen. Zo beschermen we uzelf en uw bedrijf tegen nieuwe aansprakelijkheden en onbewuste overtredingen, en zo optimaliseren we uw onderneming voor de toekomst.

Wij bezorgen u graag een document met de voorbereiding van de verplichte statutenwijziging van uw onderneming. Zo kan u rechtstreeks naar uw notaris gaan om de statutenwijziging door te voeren.

“Een wettelijke verplichting met verregaande gevolgen voor uw onderneming en u als bestuurder.”

De volgende stap

Wilt u fouten vermijden en tijd winnen? Wij kunnen namens u contact opnemen met de notaris van uw keuze. Indien u geen voorkeur heeft kiezen wij de notaris. We bereiden alles voor zodat u enkel nog langs moet gaan om uw handtekening te plaatsen. Snel, veilig en efficiënt!