Vennootschapsvormen

Welke vennootschapsvorm past bij u?

Om het vennootschapsrecht in België aantrekkelijker en eenvoudiger te maken heeft de wetgever het aantal vennootschapsvormen teruggebracht van 17 naar 6. In ruil daarvoor krijgt u meer flexibiliteit om uw vennootschap af te stemmen op uw specifieke wensen en behoeften.

De nieuwe vennootschapsvormen verschillen vooral van elkaar op het gebied van hun open of besloten karakter en de mate van rechtspersoonlijkheid.

Wilt u uw privévermogen beschermen? Kies dan voor een vennootschap met rechtspersoonlijkheid. Wilt u ultieme flexibiliteit? Kies dan voor een vennootschap zonder of met onvolkomen rechtspersoonlijkheid. Wilt u het beste van de twee werelden combineren? Kies dan voor een van de drie vennootschapsvormen met volkomen rechtspersoonlijkheid en richt ze zo in dat ze perfect aansluiten bij uw situatie.

Hieronder ontdekt u de verschillende vennootschapsvormen waar u voor 1 januari 2024 uit moet kiezen. Welke vennootschapsvorm past bij u?

BV

Besloten vennootschap

De BV wordt de standaardvennootschap met meer openheid, flexibiliteit én verantwoordelijkheden dan de BVBA.

NV

Naamloze vennootschap

De NV blijft de ideale vennootschap voor grote bedrijven en andere organisaties met complexe structuren.

CV

Coöperatieve vennootschap

De CV blijft enkel beschikbaar voor CVOA’s, CVBA’s en nieuwe ondernemingen met een duidelijk coöperatief karakter.

MS

Maatschap

Het nieuwe basismodel voor personenvennootschappen zonder rechtspersoonlijkheid. Discreet en flexibel.

Heeft u een vereniging?

Door de nieuwe wetswijziging vallen nu ook verenigingen onder de bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen. U kunt kiezen uit de volgende twee vormen:

VOF

Vennootschap onder firma

Vergelijkbaar met de maatschap, maar alle vennoten zijn onbeperkt en hoofdelijk aansprakelijk voor alle verbintenissen.

COMM.V

Commanditaire Vennootschap

Vergelijkbaar met de VOF, maar een of meerdere vennoten zijn slechts beperkt aansprakelijk op basis van hun inbreng.

“Vennootschapsadvies hielp mij met het kiezen van de juiste vennootschapsvorm zodat ik mij volledig kon focussen op mijn core business.”

Ann V.H.