Commanditaire vennootschap (COMM.V)

Voor wie?

De commanditaire vennootschap (Comm.V) is één van de mogelijkheden voor verenigingen, aangezien verenigingen vanaf 1 januari 2020 ook onder de nieuwe vennootschapswet vallen. De commanditaire vennootschap stond vroeger bekend als de ‘gewone commanditaire vennootschap’, maar het woordje ‘gewone’ werd geschrapt in het nieuwe wetboek.

De Comm.V kan, net als de VOF, interessant zijn voor ondernemers wiens vennootschapsvorm in het nieuwe WVV wordt afgeschaft. Een landbouwvennootschap met stille vennoten is hier een goed voorbeeld van.

Wat is het?

Een Comm.V heeft, als variant van de maatschap, wel rechtspersoonlijkheid. De Comm.V maakt een verschil tussen ‘beherende maten (staan in voor het dagelijks bestuur) en ‘stille maten’ (alleen financiële inbreng). Alleen beherende maten zijn onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk voor schulden van de vennootschap. Stille maten zijn dat alleen voor het aandeel in kapitaal dat ze inbrengen in de Comm.V.

Voor de oprichting van een Comm.V heeft u geen startkapitaal of financieel plan nodig. Afspraken tussen ‘maten’ worden contractueel vastgelegd, dus een afspraak bij de notaris is dan ook niet nodig.

De Commanditaire vennootschap

Door de intrede van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen, moeten ook Belgische verenigingen hun statuten aanpassen. De commanditaire vennootschap (Comm.V) is een interessante vennootschapsvorm voor verenigingen.

De Comm.V is een variant op de maatschap maar dan, net zoals de VOF, met rechtspersoonlijkheid. Ook de basisprincipes van de Comm.V zijn in het nieuwe wetboek grotendeels hetzelfde gebleven.

Twee soorten maten

Het grootste verschil tussen en VOF en een Comm.V? Bij een commanditaire vennootschap bestaan er twee soorten ‘maten’:

  • beherende maten: dit zijn vennoten die zich bezighouden met het dagelijks beheer van de onderneming.
  • stille maten: dit zijn vennoten die uitsluitend een financiële inbreng toevoegen aan de Comm.V. Ze houden zich niet bezig met het dagelijks beheer van de onderneming.

Ook een maatschap mét rechtspersoonlijkheid

Een Comm.V is net zoals een VOF een variant van een maatschap, maar wel mét rechtspersoonlijkheid. In dit geval zijn de ‘stille maten’ alleen aansprakelijk voor het kapitaal dat ze inbrengen in de Comm.V.

De ‘beherende maten’ zijn onbeperkt hoofdelijk aansprakelijk voor de schulden van de onderneming. Dit houdt in dat als de Comm.V schulden maakt, alle ‘beherende maten’ financieel verantwoordelijk zijn en dat hun privévermogen niet wordt afgeschermd.

Ook de commanditaire vennootschap wordt automatisch ontbonden wanneer een van de vennooten of ‘maten’ wegvalt. Net zoals bij de VOF voorziet de nieuwe wetgeving wel in flexibilisering van communicatie en bestuurregels.

Niet gewoon, wel eenvoudig

De commanditaire vennootschap stond vroeger bekend als de ‘gewone commanditaire vennootschap’. De Comm.V werd met de intrede van het nieuwe wetboek behouden, maar het woordje ‘gewone’ werd geschrapt.

De vroegere commanditaire vennootschap op aandelen (Comm.Va), wordt met het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen afgeschaft. Het grootste voordeel van deze vennootschapsvorm was dat slechts één bestuurder de onderneming kon aansturen. Aangezien het nieuwe wetboek deze formule heeft geïntegreerd in de nieuwe NV, werd de Comm.Va overbodig.

Wilt u een Comm.V oprichten, dan heeft u geen startkapitaal of financieel plan nodig. Ook hier is een afspraak bij de notaris niet nodig, maar kan u zich laten bijstaan door een specialist. Vennootschapsadvies staat u graag bij in de oprichting van uw Comm.V.

Wilt u meer informatie over de Comm.V? Neem contact met ons op!

Overweegt u met uw vereniging over te stappen naar een commanditaire vennootschap? Wij helpen u graag! Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie. Wij luisteren graag naar uw verhaal.

“Vennootschapsadvies leerde mij dat er meer vennootschapsvormen bestaan dan de BV en NV”

– Patrick C.

BV

Besloten vennootschap

De nieuwe standaard vennootschapsvorm. Minder besloten en meer flexibel dan de BVBA, voor KMO’s én grote ondernemingen.

NV

Naamloze vennootschap

Een licht gewijzigde versie van de oude NV. Nog steeds een goede keuze voor grote ondernemingen met vaak complexe structuren.

CV

Coöperatieve vennootschap

De vennootschap zonder winstoogmerk met een duidelijk gemeenschappelijk doel van de aandeelhouders. Het coöperatieve karakter is een vereiste.

MS

Maatschap

De enige vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. U kunt de wensen, regels en afspraken van uw maatschap contractueel vastleggen.

VOF

Vennootschap onder firma

De vof is een vennootschap met minimum twee vennoten die onder één naam een handels- of burgerrechtelijke activiteit uitoefenen.