Coöperatieve vennootschap (CV)

Voor wie?

De nieuwe coöperatieve vennootschap is voortaan alleen van toepassing voor ondernemingen met échte coöperatieve samenwerkingsverbanden. Dit betekent dat slechts enkele CVBA’s zich kunnen omvormen tot CV’s. De overige CVBA’s en CVOA’s die vooral gericht zijn op het winstvoordeel zullen zich moeten omvormen tot BV’s of NV’s.

Wat is het?

De nieuwe coöperatieve vennootschap focust vooral op het gemeenschappelijke doel van de aandeelhouders. Voor de oprichting is geen minimumkapitaal meer nodig, maar er komt wel een eis van ‘toereikend aanvangsvermogen’ en een doordacht financieel plan voor in de plaats.

Zoals voorheen moet een CV nog steeds opgericht worden door minimaal drie rechtspersonen die vrij mogen toe- of uittreden. De aandelen van een CV zijn ook niet vrij overdraagbaar en er moet minstens één aandeel met één stem zijn.

De Coöperatieve vennootschap

Vroeger waren de regels omtrent de coöperatieve vennootschap niet altijd even duidelijk. Daar heeft het nieuwe wetboek nu verandering in gebracht. 

De coöperatieve vennootschap of CV is nog altijd primair gericht op het gemeenschappelijke doel van de aandeelhouders en niet zozeer op het maken van zoveel mogelijk winst. Dat is zeer duidelijk gestipuleerd in het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen.

Verder vertonen de opvallendste wijzigingen voor de CV in het nieuwe wetboek sterke gelijkenissen met de wijzigingen aan de BVBA (in het nieuwe wetboek omgevormd tot BV) en de vernieuwde NV.

Beperkte en onbeperkte aansprakelijkheid

Voor de coöperatieve vennootschap met onbeperkte aansprakelijkheid (CVOA) is in het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen geen plaats meer.

De overblijvende vorm, de coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (CVBA), blijft zo alleen over en wordt omgedoopt tot de coöperatieve vennootschap (CV).

De meeste CVOA’s moeten zich waarschijnlijk omvormen tot nieuwe BV’s of NV’s omdat ze vooral een winstoogmerk hebben. Naar alle waarschijnlijkheid kan slechts een minderheid van de coöperatieve vennootschappen onder de nieuwe vennootschapsvorm blijven bestaan.

Focus op coöperatie

Bij de intrede van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen wordt de term ‘coöperatieve vennootschap’ alleen voorbehouden voor ondernemingen met échte coöperatieve samenwerkingsverbanden. De coöperatieve insteek, met het gemeenschappelijke beoogde doel als focus, is met andere woorden dus een must voor deze vennootschapsvorm.

Dit wil zeggen dat ondernemingen of coöperaties die vooral gericht zijn op het winstoogmerk niet meer onder de noemer CV zullen vallen. Deze ondernemingen dienen zich om te vormen tot bijvoorbeeld een BV of een NV.

BV, NV, maar dan anders

Voor de oprichting van een coöperatieve vennootschap valt, net als bij een BV, het minimumkapitaal weg. Hiervoor komt wel de eis van een ‘toereikend aanvangsvermogen’ in de plaats. De geplande bedrijvigheid moet voor een periode van twee jaar redelijkerwijze gegarandeerd zijn. Starters moeten voor de oprichting van een CV ook een goed uitgewerkt financieel plan voorleggen.

In tegenstelling tot de BV en de NV, moet de CV zoals voorheen nog altijd opgericht worden door minstens drie rechtspersonen. Deze rechtspersonen mogen nog steeds vrij toetreden of uittreden. Aandelen van een CV zijn ook niet vrij overdraagbaar, en er moet altijd minstens 1 aandeel met 1 stem zijn.

Vragen over of overstappen naar een CV? Neem contact op!

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen heeft de regels omtrent de CV veel duidelijker afgebakend. Hierdoor zullen veel ondernemingen waarschijnlijk noodgedwongen hun vennootschapsvorm moeten aanpassen tot een BV of een NV.

Heeft u vragen over de CV en wilt u de toepasbaarheid, mogelijkheden en beperkingen van een CV voor uw organisatie bespreken? Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor een verkennend gesprek.

“Dankzij Vennootschapsadvies kon ik de juiste vennootschapsvorm kiezen voor mijn onderneming.” 

– Sarah V.

BV

Besloten vennootschap

De nieuwe standaard vennootschapsvorm. Minder besloten en meer flexibel dan de BVBA, voor KMO’s én grote ondernemingen.

NV

Naamloze vennootschap

Een licht gewijzigde versie van de oude NV. Nog steeds een goede keuze voor grote ondernemingen met vaak complexe structuren.

MS

Maatschap

De enige vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. U kunt de wensen, regels en afspraken van uw maatschap contractueel vastleggen.

VOF

Vennootschap onder firma

De vof is een vennootschap met minimum twee vennoten die onder één naam een handels- of burgerrechtelijke activiteit uitoefenen.

COMM.V

Commanditaire Vennootschap

Deze vennootschap bestaat uit minstens één stille en één beherende vennoot. Discreet, flexibel en met een eenvoudige administratie.