Maatschap (MS)

Voor wie?

De maatschap is door zijn laagdrempeligheid en ultieme flexibiliteit de ideale vennootschapsvorm voor ondernemers die op zoek zijn naar een vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Wellicht zullen veel maatschappen, stille vennootschappen (SHV’s) en tijdelijke vennootschappen (THV’s) zich omvormen tot een nieuwe maatschap.

Wat is het?

De maatschap is de enige vennootschapsvorm zonder rechtspersoonlijkheid. Dit wil zeggen dat de maatschap niet als zelfstandige juridische entiteit kan optreden. De vennoten moeten dit dus doen, met alle gevolgen van dien. Er zijn weinig vereisten voor de oprichting, besluitvorming en verslaglegging maar daardoor ook hoge hoofdelijke aansprakelijkheden. Hier moet u als vennoot voorzichtig mee omgaan.

De Maatschap

Wilt u een vennootschap oprichten zonder rechtspersoonlijkheid? Dan is de maatschap (MS) volgens de nieuwe wetgeving uw enige keuze. De vroegere stille en tijdelijk vennootschap werden namelijk afgeschaft en kregen een nieuwe bestemming onder de maatschap.

De vennootschap onder firma (VOF) en commanditaire vennootschap (Comm.V) zullen in de toekomst deel uitmaken van de maatschap. Dit is zowat de grootste wijziging voor de MS. Verder blijven de veranderingen aan de ‘oude structuur’ van de maatschap beperkt.

Weinig dwingende regels voor ultieme flexibiliteit

Voor de oprichting van een maatschap heeft u geen wettelijk minimumkapitaal of financieel plan nodig. Daarnaast hoeft u niet langs de notaris te gaan. Een maatschapscontract tussen minstens 2 partijen met de belangrijkste regels of afspraken is voldoende, en een bezoek aan een specialist, zoals een boekhouder of advocaat, volstaat.

Grote persoonlijke aansprakelijkheid voor de vennoten

Zoals eerder gezegd heeft een maatschap geen eigen rechtspersoonlijkheid. Dit betekent dat uw vennootschap niet als een apart juridisch persoon met eigen rechten en plichten wordt beschouwd. Dit heeft sterke gevolgen:

  • een MS kan niet failliet worden verklaard;
  • de vennoten van een MS zijn wel persoonlijk en onbeperkt aansprakelijk voor eventuele schulden die gemaakt worden binnen de maatschap. Het privévermogen is dus niet beschermd. Vennoten kunnen bijgevolg failliet verklaard worden;
  • de in gemeenschap gebrachte goederen zijn collectieve eigendom van de vennoten.

Vennootschap op maat

De maatschap biedt dus veel flexibiliteit op het gebied van oprichting en ontbinding. De verschillende partijen kunnen hun wensen, regels en afspraken eenvoudig laten opnemen in een contract en stellen zo samen een oprichtingsakte op maat op.

Vragen of interesse? Neem contact met ons op!

Doordat er bij de maatschap weinig dwingende regels van toepassing zijn, is deze vennootschapsvorm ideaal voor tijdelijke opdrachten of voor starters die zich in het ondernemerslandschap willen wagen.

Overweegt u de oprichting van een maatschap? Wij helpen u graag! Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie. Wij luisteren graag naar uw verhaal.

“Dankzij vennootschapsadvies werd duidelijk dat ik geen onnodige notariskosten moest maken om mijn doelen als ondernemer te bereiken en dit door te kiezen voor een maatshap.”

- Annie V.W.​

BV

Besloten vennootschap

De nieuwe standaard vennootschapsvorm. Minder besloten en meer flexibel dan de BVBA, voor KMO’s én grote ondernemingen.

NV

Naamloze vennootschap

Een licht gewijzigde versie van de oude NV. Nog steeds een goede keuze voor grote ondernemingen met vaak complexe structuren.

CV

Coöperatieve vennootschap

De vennootschap zonder winstoogmerk met een duidelijk gemeenschappelijk doel van de aandeelhouders. Het coöperatieve karakter is een vereiste.

VOF

Vennootschap onder firma

De vof is een vennootschap met minimum twee vennoten die onder één naam een handels- of burgerrechtelijke activiteit uitoefenen.

COMM.V

Commanditaire Vennootschap

Deze vennootschap bestaat uit minstens één stille en één beherende vennoot. Discreet, flexibel en met een eenvoudige administratie.