Naamloze vennootschap (NV)

Voor wie?

De naamloze vennootschap (NV) is nog steeds uitermate geschikt voor grote bedrijven met uitgebreide en complexe bestuurs- en aandelenstructuren. Wellicht zullen de meeste bestaande NV’s en Comm.VA’s omgevormd worden tot meer flexibele NV’s.

Wilt u een nieuwe onderneming oprichten? Dan doet u er goed aan om de voor- en nadelen van een BV en een NV zorgvuldig af te wegen. De BV komt door zijn flexibiliteit als vennootschapsvorm immers aardig in de buurt van de NV.

Wat is het?

De NV kan voortaan opgericht worden door 1 persoon met een sterk financieel plan en een minimuminbreng van 61.500 euro. Er mag ook een inbreng in natura gebeuren. De oprichtingsakte moet door een notaris bekrachtigd worden en aandelen zijn nog steeds vrij overdraagbaar.

De NV biedt u nu nog meer vrijheden om de aandelenstructuur en de inrichting van uw bestuur in te richten. Er zijn 3 mogelijke bestuursvormen, waardoor nu ook een eenzijdig bestuur en traditionele corporate governance (via een directieraad en een adviesraad) mogelijk wordt.

De Naamloze vennootschap

De naamloze vennootschap (NV) is nog steeds de beste optie voor middelgrote tot grote bedrijven met veel aandeelhouders. De aandelen blijven vrij overdraagbaar. Bij de oprichting moeten starters nog steeds een startkapitaal van € 61.500 volstorten én een uitgebreid financieel plan voorleggen.

De opvallendste wijzigingen voor NV’s zijn voornamelijk terug te vinden in de oprichting, de aandelen en het bestuur van de onderneming.

Oprichten met één of meerdere aandeelhouders

Vroeger kon u enkel een NV oprichten met minstens twee rechtspersonen. Zij werden als oprichters en aandeelhouders van uw onderneming geregistreerd.

Volgens de nieuwe wet volstaat slechts één aandeelhouder voor de oprichting van een NV. Deze aandeelhouder mag bovendien eender welk rechtspersoon zijn. Deze nieuwe regel laat dus ook bestaande vennootschappen toe om op hun beurt een NV op te richten.

Meer flexibiliteit in de aandelenstructuur

Net zoals bij de BV stapt het wetboek Vennootschappen en Verenigingen bij de NV af van de regel dat alle aandelen in de vennootschap gelijke rechten hebben.

Ook in het geval van een naamloze vennootschap bepalen ondernemers in hun statuten zelf de rechten die verbonden zijn aan de aandelen van hun vennootschap: aandelen zonder stemrecht, aandelen met één stem, aandelen met meerdere stemmen of zelfs aandelen met vetorecht.

Dit is een behoorlijke liberalisatie van de NV, waar u best goed over nadenkt voor u uw NV opricht of de statuten van uw huidige NV wijzigt.

Nieuwe bestuursvormen

In het oude vennootschapsrecht was het monistisch bestuur de enige voorziene bestuursvorm voor de naamloze vennootschap. Dit houdt in dat alleen de Raad van bestuur collegiaal instond voor de leiding van de onderneming.

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen heeft naast de monistische vorm twee extra bestuursvormen voor de NV geïntroduceerd:

  • Enige bestuurder: één enkele bestuurder staat volgens de statuten van de NV in voor het bestuur van de vennootschap.
  • Duaal bestuur: de raad van toezicht en de directieraad staan samen in voor de aansturing van de NV. De directieraad houdt zich bezig met de operationele activiteiten van de NV. De raad van toezicht ontfermt zich over de strategische kant van de vennootschap.

Vragen over of overstappen naar een NV? Neem contact op!

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen geeft ondernemers met een NV veel meer vrijheid om het bestuur en de aandelen naar eigen wens in te richten.

Overweegt u om over te stappen naar een NV en wilt u de voordelen en nadelen van een NV voor uw organisatie bespreken? Aarzel niet en neem contact met ons op. Wij maken graag tijd voor een verkennend gesprek.

“Dankzij vennootschapsadvies kon ik eenvoudig de voor- en nadelen van een NV vergelijken.”

- Wilhelm P.​

BV

Besloten vennootschap

De nieuwe standaard vennootschapsvorm. Minder besloten en meer flexibel dan de BVBA, voor KMO’s én grote ondernemingen.

CV

Coöperatieve vennootschap

De vennootschap zonder winstoogmerk met een duidelijk gemeenschappelijk doel van de aandeelhouders. Het coöperatieve karakter is een vereiste.

MS

Maatschap

De enige vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. U kunt de wensen, regels en afspraken van uw maatschap contractueel vastleggen.

VOF

Vennootschap onder firma

De vof is een vennootschap met minimum twee vennoten die onder één naam een handels- of burgerrechtelijke activiteit uitoefenen.

COMM.V

Commanditaire Vennootschap

Deze vennootschap bestaat uit minstens één stille en één beherende vennoot. Discreet, flexibel en met een eenvoudige administratie.