Vennootschap onder firma (VOF)

Voor wie?

Met de komst van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen vallen ook verenigingen onder het nieuwe vennootschapsrecht. Een van de mogelijkheden is een vennootschap onder firma (VOF).

De VOF kan interessant zijn voor ondernemers waarvan de vennootschapsvorm wordt afgeschaft en die op zoek zijn naar een vennootschapsvorm met beperkte rechtspersoonlijkheid. Denk bijvoorbeeld aan een landbouwvennootschap zonder stille vennoten, ESV (economisch samenwerkingsverband) of een CVOA.

Wat is het?

Bij een VOF zijn alle oprichters of ‘maten’ onbeperkt aansprakelijk voor schulden van de onderneming. De VOF is, als variant van een maatschap, dan ook een vennootschapsvorm met beperkte rechtspersoonlijkheid. Het privévermogen van vennoten wordt dus niet afgeschermd.

Voor de oprichting van een VOF heeft u geen startkapitaal of financieel plan nodig. Zelfs een afspraak bij een notaris is niet nodig. Alle afspraken worden contractueel vastgelegd.

De Vennootschap onder firma

De bepalingen van het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen zijn nu ook van toepassing op verenigingen. Dit betekent dat ook heel wat verenigingen in België hun statuten zullen moeten aanpassen.

Vereniging kunnen zich onder meer organiseren als een vennootschap onder firma (VOF). Deze vennootschapsvorm bestond ook al in het ‘oude’ vennootschapsrecht. Het nieuwe wetboek heeft niet veel veranderd aan de modaliteiten van de VOF. De basisprincipes blijven hetzelfde.

Een maatschap mét rechtspersoonlijkheid

Een VOF is een variant van de maatschap , maar dan mét beperkte rechtspersoonlijkheid. Dit houdt in dat de VOF niet als zelfstandige juridische entiteit kan optreden. Zowel de vennootschap als alle oprichters of ‘maten’ zijn onbeperkt (volledig) aansprakelijk voor de schulden van de onderneming.

Uw privévermogen wordt bij een VOF dus niet afgeschermd, want iedere vennoot is hoofdelijk aansprakelijk. Dit wil zeggen dat wanneer één vennoot schulden maakt, alle medevennoten (financieel) medeverantwoordelijk zijn.

Weinig dwingende regels voor ultieme flexibiliteit

De regels rond het oprichten van een VOF zijn gelijk aan die van een maatschap. De VOF is zowat de meest eenvoudige vennootschapsvorm binnen het vennootschapsrecht; u heeft geen startkapitaal nodig en u hoeft ook geen financieel plan voor te leggen.

Daarnaast is een afspraak bij de notaris ook niet nodig, al laat u zich bij de oprichting van een VOF best begeleiden door een expert zoals een boekhouder of een advocaat. Vennootschapsadvies helpt u graag bij de oprichting van uw VOF.

Zuivere personenvennootschap

Een vennootschap onder firma is een zuivere personenvennootschap. Dit betekent dat bij het wegvallen van één van de ‘maten’ (door bijvoorbeeld aan een overlijden), de vennootschap automatisch wordt ontbonden.

Voor zowat alle beslissingen binnen de VOF is het akkoord van de verschillende vennoten nodig. Zo kunnen ‘maten’ van een VOF hun aandelen bijvoorbeeld niet zomaar verkopen of schenken. Hiervoor hebben ze eerst het akkoord van hun medevennoten nodig.

Het Wetboek Vennootschappen en Verenigingen voorziet in tegenstelling tot vroeger wel meer flexibilisering en vereenvoudiging op het vlak van bestuur en communicatie.

Vragen of overstappen naar een VOF? Contacteer ons!

Heeft u een vereniging en overweegt u over te stappen naar een VOF? Wij helpen u graag! Aarzel niet om ons te contacteren voor meer informatie. Wij luisteren graag naar uw verhaal.

“Dankzij Vennootschapsadvies leerde ik de VOF kennen, een perfecte oplossing voor de pas gestarte samenwerking met mijn collega.”

- Vera D.

BV

Besloten vennootschap

De nieuwe standaard vennootschapsvorm. Minder besloten en meer flexibel dan de BVBA, voor KMO’s én grote ondernemingen.

NV

Naamloze vennootschap

Een licht gewijzigde versie van de oude NV. Nog steeds een goede keuze voor grote ondernemingen met vaak complexe structuren.

CV

Coöperatieve vennootschap

De vennootschap zonder winstoogmerk met een duidelijk gemeenschappelijk doel van de aandeelhouders. Het coöperatieve karakter is een vereiste.

MS

Maatschap

De enige vennootschap zonder rechtspersoonlijkheid. U kunt de wensen, regels en afspraken van uw maatschap contractueel vastleggen.

COMM.V

Commanditaire Vennootschap

Deze vennootschap bestaat uit minstens één stille en één beherende vennoot. Discreet, flexibel en met een eenvoudige administratie.